โซ่เพชร KMC X11SL DLC / KMC X10SL DLC

สี : ดำ-แดง / ดำ

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 10,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

โซ่เพชร KMC X11SL TI / KMC X10SL TI

สี : ทอง

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 6,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

โซ่น้ำหนักเบา KMC X11.93

สี : เงิน

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 4,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

โซ่น้ำหนักเบา KMC X10.93

สี : เงิน

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 4,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

โซ่น้ำหนักเบา KMC X9.93

สี : เงิน

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 4,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

โซ่น้ำหนักเบา KMC X8.93

สี : เงิน

คุณสมบัติ : ใช้ได้ทั้ง Road และ MTB

อายุการใช้งาน 4,000 กม.

Double "X" bridge shape ช่วยในการสับเกียร์ได้เร็วและ

แม่นยำขึ้น

เป็นโซ่แบบ Non-Directional สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

ปลดเร็ว KMC 9/10/11 TI

สี : ทอง