ภาคกลาง

กม.8                                รามอินทรา กม.8                         02-5103525

AIM BIKE                          นนทบุรี                                      089-1006651

ไซเคิ้ลสแคว์                       ถ.พระราม3 กรุงเทพฯ                  081-8255188

มุมนักปั่น                            หนองจอก ถ.เชื่อมสัมพันธ์ กรุงเทพฯ   085-0205329

สบายดีไบค์                          กรุงเทพฯ                                086-6699449

RIT BIKE                            นครนายก                                080-4567987

แสงอรุณ                              สระบุรี                      081-3713566, 036-811601

สมาร์ทไบค์                           ปทุมธานี                             02-5237229

EN-Bike                              ปทุมธานี                     089-1300961

KSB                                   สมุทรสาคร              081-8285325

ช.พาณิชย์                            ลพบุรี                      081-8316168

เจริญจักรยาน                        นครปฐม                     088-7580476

PLAY BIKE SHOP    กรุงเทพฯ                                      02-758-5969, 086-5754331

BIKE ZONE                                                     02-6521559

แสงเพชร                                                      02-8666734

CG-Bike Cafe'                      กรุงเทพฯ                              081-9153003

น่องโต ไบค์                          กรุงเทพฯ                              083-5462501


ภาคตะวันออก

จ.จักรยาน                             จันทบุรี                                089-6965777, 039-311159

Life and living Bikenet          ศรีราชา                               081-4367881

ตราดไซคลิ่ง                           ตราด                                  091-5837237

ช.นำชัย                                 ชลบุรี                                 080-0996008

แสงฟ้าจักรยาน                       ชลบุรี                                  082-4603306 


ภาคตะวันตก

Bike Accessories                  กาญจนบุรี                             089-7447773


ภาคอีสาน

บีช  บ็อบ   ไบค์                      นครราชศรีมา                        086-5802132

ไพศาลจักรยาน                      กาฬสินธ์                              085-8507999                 

อยู่ดี                                   อุบลราชธานี                         089-6291199

สองล้อ                                นครราชสีมา                         081-8791318


ภาคเหนือ                   

เอนกไบค์       กำแพงเพชร            089-6445055 

VELOCITY         เชียงใหม่                  081-5955975


ภาคใต้

B2K BIKE         ตรัง              084-2956063              

ACTION   BIKE        นครศรีธรรมราช            084-0632496             

BIKE  AVENVE     ภูเก็ต               084-0733247           

เบตงเมาเท่นไบค์        ยะลา            089-8788270

MTB service       ยะลา            089-2980097

ป่าตองไบค์       ภูเก็ต    087-3308594

A-bike                           นครศรีธรรมราช    086-9489795

อันดามันไซเคิล             กระบี่    085-8889580

You Can                                ภูเก็ต                                081-0862220

สงขลาไซเคิล                          สงขลา                              089-7232882